Mgr. Hana Kopečková

Máte potíže při pohybu, bolesti hlavy, kloubů, zad?
Řešte své problémy včas!

Fyzoterapie je nejúčinnějším prostředkem k léčbě bolestí pohybového aparátu a také při její prevenci.

Kontaktujte mne Podívejte se na služby

Svěřte se do rukou odborníka!

Služby

 • individuální a komplexní přístup ke klientovi
 • sestavení cviků dle předchozího vyšetření
 • odborné poradenství fyzioterapeuta při bolestech zad, kloubů, hlavy
 • masáže klasické (celkové i částečné)
 • techniky měkkých tkání
 • stabilizační terapie (cvičení na velkém míči, labilních plochách)
 • léčba metodou L. Mojžíšové – funkční sterilita, bolesti zad
 • rekondiční cvičení
 • skupinové cvičení
Fyzioterapie ilustrace

Ceník

Ceník je platný od 1.3.2014.

Terapeuticka jednotka
Celková masáž
Částečná masáž
Cena: 300Kč/1h Cena: 350Kč/1h Cena: 180Kč/30min
 • konzultace obtíží
 • vstupní či kontrolní kineziologický rozbor (vyšetření)
 • měkké techniky
 • stabilizační terapie
 • zadání autoterapie (cvičení na doma) a edukace klienta
 • kompletní masáž
 • záda
 • šíje

Zkušenosti

Fyzioterapeutické postupy jsou neustále zdokonalovány a upravovány. Abych vám mohla co nejvíce pomoci, průběžně navštěvuji odborné kurzy, kde jsi osvojuji nové znalosti a techniky.

 • Vzdělání

  5-leté magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze – ukončené SZZ 2007

 • Kurzy

  • Kurz tape - 2013, lektor: Mgr. Jan Maryška
  • Forma - funkce - facilitace - 2013, lektoři: Clara-Maria Helena Lewitová, Mgr. Jan Maryška
  • Intenzivní kurz Feldenkreisovy metody - 2011, lektorka: Zuzana Franková
  • Seminář Vztah mezi dechovými pohyby a posturou - 2011, lektor: PhDr. Jiří Čumpelík, PhD.
  • metoda L. Mojžíšové – 2005, lektorka: PhDr. Jarmila Novotná
  • Fit ball diplom – 2005, lektorka: PaeDr. Hana Muchová
  • Aqua aerobic diplom – 2004, lektorka: PaeDr. Hana Muchová
  • Aerobic and Fitness instructor, FISAF - 2000
  • v rámci výuky – mobilizace a TMT
  • Kabatova technika, jóga
  • seminář Heleny Hermach
  • seminář PaeDr. Pavla Švejcara
  • koncept Dr. Eugena Raševa – propriomed, posturomed
 • Praxe

  • měsíční prázdninové praxe: Nemocnice Dačice
  • Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
  • ambulance MUDr. Marie Alligerová v Praze
  • ambulance DiS. Alena Horáková v Č. Rudolci
  • odd. dětské neurologie a novorozenecké odd. FN Krč v Praze
  • 4 měsíční odborná stáž v Estonsku – neurorehabilitační klinika v Haapsalu
  • neurologické odd. a dětská klinika v Tartu
  • 2008 – 2009 rehabilitační odd.- ambulance, Nemocnice Dačice

Prevence

Když se potýkáte s problémy pohyblivosti, udělám vše pro to, abych vám pomohla. Pokud se ale všem nepříjemnostem úplně vyhnete, je to vůbec nejlepší. Podívejte se na rady a tipy, které vám mohou ušetřit mnoho starostí a bolesti.

Bolesti zad

Negativní, ale bohužel časté postupy z medicínské praxe. Časté zkušenosti z odborné praxe vyznívají stále ještě v nedůvěru v medicínské postupy praktických lékařů.

Laik - pacient se poprvé ve svém životě setkává s pocitem bolesti v zádech. Nepřikládá jim zpočátku velkou váhu a čeká, zda samy neustoupí. Pokud jej bolesti nadále zmáhají, namísto aby vyhledal odbornou péči, podlehne reklamě valící se na nás ze všech stran. Zakoupí Nurofen nebo Voltaren a ovlivňuje své receptory bolesti. Své tělo však nadále vystavuje chybným hybným stereotypům, vadným polohám při odpočinku a relaxaci. Mechanická příčina bolesti není odstraněna a potencionálního pacienta přemůže bolest natolik, že je jí dohnán do čekárny praktického lékaře.

Ne vždy je praktik natolik na odborné výši, aby pacienta odeslal okamžitě k fyzioterapeutovi či odbornému specialistovi (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař). Často praktik naordinuje klidový režim (pracovní neschopnost) a další medikamentózní terapii. Aplikuje injekční terapii (obstřiky), fyzikální techniky (elektroléčbu) tzn.: pasivní léčebné techniky. V průběhu klidové „léčby“ pacient tráví svůj čas v polohách v sedu, pololehu, vleže, z čehož pohybový aparát velmi oslábne. Příčina bolesti není odstraněna ani při úspěšné analgetické medikamentózní léčbě. Bolest může být ovlivněna chemicky a dočasně odezní. Může dočasně ustoupit i při pasivních terapeutických technikách (vodoléčba, elektroléčba). Logicky myslící fyzioterapeut nedoporučuje ani dlouhodobé nošení fixačních pásů v kterékoli části pohybového aparátu. Opět tím dochází k oslabení svalového a vazivového aparátu.

Každý pacient by měl vědět, že bolesti zad se zbaví zejména vhodně volenou individuálně sestavenou pohybovou aktivitou. Délka trvání péče a léčby u fyzioterapeuta jsou 2- 4 týdny při aktivní spolupráci terapeut - pacient. V budoucnu je však nutné držet se dobře míněných rad a odstranění nevhodných hybných stereotypů a špatných statických poloh při práci či v době relaxace a odpočinku.

Správný sed

Mnoho mladých lidí dnes přichází za fyzioterapeutem se spinálními obtížemi – s bolestivými syndromy v oblasti zad. Časté potíže popisují v oblasti křížokyčelního kloubu, bederní páteře, v oblasti krční páteře a hlavy. Nejčastěji tyto obtíže pramení z polohy při práci. Bohužel skoro všichni dnes při práci sedíme. Jen minimální promile lidí pracují jako žokejové. Práce žokeje je přitom pro páteř jedna z nejzdravějších. Pokusím se vám vysvětlit proč.

Od 4.-6. týdne našeho novorozeneckého života se začínají u každého z nás rozvíjet lokomoční - pohybové schopnosti. Začínají se rozvíjet a aktivovat posturální funkce našich svalových skupin. Například, nebyly to pouze napřimovače krku a svaly paží, které nám umožňovaly „pást hříbátka“. Tohoto pohybu se účastnily též svaly břišní, svaly v oblasti hýždí, kyčelních kloubů, ale i v oblasti kotníků. V obdobných svalových řetězcích se pohybujeme doposud i ve vzpřímeném držení těla.

Dítě se zvednutou hlavou

Dále je pro pochopení zdravého sedu potřeba vědět, že v našem těle pracují dvě skupiny svalstva. Svaly tonické a fázické. Tyto dvě skupiny při pohybu navzájem synchronně spolupracují. Avšak pokud člověk tráví většinu svého času v sedě, umožňuje svalům tonickým, inklinujícím ke zkrácení, se zkracovat a svalům fyzickým ochabovat. Z toho vznikají povolená bříška, ohnutá záda, ochablé hýždě.

Příroda nás přece fylogenetickým vývojem stvořila k pohybu. Náš skelet je uzpůsoben k lovu, k boji. Pokud již musíme při práci sedět, seďme aktivně.

Vrátím se k povolání žokeje. Svým pohybem pánve musí vyrovnávat pohyby koňského hřbetu. Jinak by byl koněm shozen na tvrdou zem. Nestabilní sedací plocha nutí jezdce na koni aktivovat velké svalové skupiny, včetně těch nejhlubších vrstev zádových a břišních svalů. Musí zapojit svaly hýžďové, rotátory kyčelních a ramenních kloubů, svaly hrudníku, fixátory lopatek. V důsledku toho také vznikla hippoterapie. V případě, že by náš sed při práci byl shodně aktivní jako sed žokeje, nedocházelo by k řetězení obtíží, blokád, ochabnutí a zkrácení nepoužívaných nebo přetěžovaných svalů při pasivním sedu.

Je to již několik let zpět, kdy byl propagován jako zdravý sed - sed na velkém míči. Svou nestabilitou nahrazuje koňský hřbet. Pro udržení se na míči je potřeba svalové souhry. Má-li se jednat o zdravý aktivní sed, musí být vybrán míč o správném průměru, aby bylo docíleno sedu, při kterém bude svírat trup se stehny tupý úhel. Tím je dosaženo lordotické postavení bederní páteře.

Nevýhodou sedu na míči je, že při pouhém sezení pracují stále shodné svaly a po 20 či 30 minutách je svalstvo unavené a je potřeba míč odložit. I na míči se dá sedět nevhodně s kulatými zády, a výhoda nestability se změní v nevýhodu. Při únavě může dojít i k pádu z míče a možnému úrazu.

Již řadu let jsou na trhu nestabilní podložky pro aktivní zdravý sed. Jsou plněné vzduchem, což zaručuje volný pohyb pánve všemi směry. Dochází tím také k příznivému uvolnění obratlů ve vyšších etážích páteře. Podložky (sedáky) mají nejčastěji čočkovitý nebo klínový tvar.

Klínové podložky navíc zlepšují aktivní sed ještě o optimální postavení bederní páteře do lordozy. Správným postavením páteře v bederní oblasti docílíme i správného postavení vyšších segmentů páteře. Toto je asi nejvýhodnější možnost nastavení zakřivení pracovní židle, při kterém nebudou vaše záda trpět přetížením.

Správné nastavení výšky pracovní plochy a monitoru do přímého pohledu očí jsou již "chronicky" známé, ale je dobré je čas od času zkontrolovat.

Desatero školy zad

 1. Drž se vzpříma
 2. Opravuj pravidelně své držení těla
 3. Co nejvíce se pohybuj
 4. Seď co nejméně, a když už sedíš, tak dynamicky
 5. Odlehčuj svá záda
 6. Zvedej břemena hlavou, nejen tělem
 7. Nezapomínej na udržování svalové rovnováhy
 8. Trénuj denně hybný systém
 9. Zařazuj při práci odlehčující a odpočinkové prvky
 10. Vychovávej své děti podle pravidel ŠKOLY ZAD

Ergonomický sed

Pro zdraví je samozřejmě nejlepší co nejvíce pohybu. Bohužel v dnešní době má většina z nás zaměstnání, kde se nevyhneme dlouhému sezení.

Podívejte se, jak sedět správně a minimalizovat tak nežádoucí následky.

Obrázek zobrazující ergonomickou polohu při sezení

Poloha u psacího stolu

Obrázek znázorňující správnou polohu u psacího stolu při psaní

Pokud pracujeme u počítače, měli bychom dbát na rovné držení těla. K tomu může pomoci podložka na židli. Na obrázku je znázorněna ideální poloha.

Obrázek znázorňující správnou polohu u psacího stolu při čtení

Při četbě u stolu se čtenáři naklánějí nad knihu, aby lépe viděli. Takové naklánění je ale nepřirozené pro záda a může vést k problémům s páteří.

Podložka pod knihu umožní pohodlné čtení i při rovném držení těla.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá léčbou pohybového systému. V diagnostice, léčbě a prevenci používají fyzioterapeuti speciální manuální techniky. Hlavním „nástrojem“ je tedy terapeutova ruka, která dává mnoho okem nespatřitelných informací. Hmatem zjišťujeme tuhost a napětí svalů, tvar, teplotu, potivost kůže. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti neurofyziologie, anatomie a fyziologie.

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

 • Kdy je fyzioterapie učinná:

  • Akutní i chronické bolesti zad a páteře, kloubů končetin
  • Bolesti krční páteře, hlavy, migrény
  • Výhřezy meziobratlových plotének
  • Akutní i chronické bolesti zad a páteře, kloubů končetin
  • Stavy po operacích páteře, ortopedických operacích, stavy po úrazech
  • Úponové bolesti, šlacho-svalové obtíže
  • Funkční poruchy a svalové dysbalance
  • Kompenzace funkčního zatížení sportovců
  • Problematiku pánevního dna, funkční ženskou sterilitu, inkontinenci
  • Bolestivé stavy pohybového aparátu v těhotenství
  • Skoliozy a vadné držení těla
  • Poruchy klenby nohy a deformity prstců
  • Stavy po mozkové příhodě
  • Neurologické poruchy a psychosomatická onemocnění

Kontakt

Telefon

604 673 389

Adresa

Mgr. Hana Kopečková

Vápovská 246/III

380 01 Dačice

Hana Kopečková, fyzioterapeut

Otevírací doba

dle domluvy s klientem
v rozmezí 8 - 20h